TheProjectPimage

Ideja o renoviranju već postojeće željezničke pruge u konavlima, hrvatskoj u svrsi turizma je nastalo 2003.

Glavni ciljevi projekta su rekonstrukcija tračnica, obnavljanje željezničkih stanica u njihovom originalnom izdanju, sačuvanje kulturne baštine, razvoj turizma u regiji, suradnja između državnih graničnih prijelaza, promocija uskotračnih željezničkih pruga, kolekcija artifakata, intervjui sa originalnim željeničkim zaposlenicima,  edukacija nadolazećih željezničkih djelatnika, organizacija egzibicija,  objavljivanje monografa, itd.

ČIRO surađiva sa Marko Bradvicom, osnivatelj i izvršni direktor iste. 1989. Marko je financirao preliminarni studij izvodljivosti za dio tračnica između Uskoplja i Gruža, luka u Dubrovniku, kao i daljnji studij o nastavku rute ovog projekta. Marko je glavna sila koji pokreće ovaj projekt i nerazdvojiv je dio revitalizacije željezničke trake.

Organizacija uspješno surađiva sa Dubrovačkom-Neretvanskom županijom, Gradom Dubrovnikom, općinama Župa Dubrovačka i Konavlom, također i sa razvojnim agencijama DUNEA i DURA (lokalne kompanije) i nevladinim organizacijama iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Dosad, ČIRO je zabilježiio rast u broju članova iz svih dijelova svijeta. Članovi trenutno u suradnji su iz Hrvatske, BiH, Kanade, Francuske, Norveške, Brazila i Španjolske. U više navrata smo prezentirali svoje ciljeve i ideje u egzibicijama i radionama diljem Hrvatsku, BiH, Srbiji i Crnoj Gori.

AKO BISTE VOLJELI ULAGATI U ČIRU, POSTATI DIO EKIPE ILI ŽELITE ZNATI VIŠE O PROJEKTU ONDA MOLIMO VAS DA KLIKNETE NA SLJEDEĆI LOGO ZA INFORMACIJE KONTAKTA.