Nema garancija
Ova web stranica pruža se "onakva kakva jest" bez ikakvih izlaganja ili jamstava, izričita ili podrazumijevana. CIRO.d.o.o ne daje jamstva ili jamstva u vezi s ovom web stranicom ili informacijama i materijalima pruženim na ovoj web stranici.

Ne dovodeći u pitanje općenitost prethodnog stavka, CIRO.d.o.o ne jamči da:

  • Ova će web stranica biti stalno dostupna ili uopće dostupna;
  • informacije na ovoj web stranici su potpune, istinite, točne ili ne zavaravajuće.

Ništa na ovoj web stranici ne predstavlja, niti bi trebalo predstavljati savjetge bilo koje vrste. [Ako vam je potreban savjet u vezi s bilo kojim [pravnim, financijskim ili medicinskim] pitanjima, obratite se odgovarajućem stručnjaku.]

Ograničenja odgovornosti
Ciro.d.o.o neće biti odgovoran za vas (bilo prema ugovornom zakonu ili na neki drugi način) u vezi sa sadržajem ili upotrebom ili na neki drugi način povezanošću sa ovom web stranicom:

  • [u mjeri u kojoj se web stranica pruža besplatno, za bilo kakav izravni gubitak;]
  • za svaki neizravni, posebni ili posljedični gubitak; ili
  • za svaki poslovni gubitak, gubitak prihoda, dobiti ili očekivane uštede, gubitak ugovora ili poslovnih odnosa, gubitak ugleda ili dobre volje ili korupciju podataka.

Ta se ograničenja odgovornosti primjenjuju čak i ako je CIRO.d.o.o izričito obaviješten o potencijalnom gubitku.

Iznimke
Ništa u ovom odricanju odgovornosti ove web stranice neće isključiti ili ograničiti jamstvo koje podrazumijevano od strane zakona koje bi bilo nezakonito isključiti ili ograničiti; i ništa u ovom odricanju odgovornosti ove web stranice neće isključiti ili ograničiti CIRO.d.o.o odgovornost u pogledu:

  • smrt ili osobne ozljede prouzročene nepažnjom CIRO.d.o.o;
  • prijevara ili lažno predstavljanje od strane CIRO.d.o.o;
  • ili bilo što što bi bilo nezakonito ili protuzakonito od strane CIRO.d.o.o za isključiti ili vlastitu odgovornost.

Razumnost
Korištenjem ove web stranice, slažete se da su isključenja i ograničenja odgovornosti navedena u ovom odricanju odgovornosti za web mjesto razumna.

Ako mislite da nisu razumne, ne smijete koristiti ovu web stranicu.

Ostale stranke
[Prihvaćate da CIRO.d.o.o kao osoba s ograničenom odgovornošću želi ograničiti osobnu odgovornost svojih službenika i zaposlenika. Slažete se da nećete podnijeti osobni zahtjev protiv službenika ili zaposlenika CIRO.d.o.o zbog mogućih gubitaka u vezi s web stranicom.]

[Ne dovodeći u pitanje prethodni stavak,] prihvaćate da će ograničenja jamstava i odgovornosti navedena u ovom odricanju odgovornosti web mjesta zaštititi CIRO.d.o.o službenike, zaposlenike, agente, podružnice, nasljednike i podizvođače, kao i CIRO.d.o.o.

Neizvršne odredbe
Ako bilo koja odredba ove izjave o odricanju od odgovornosti na web mjestu jest ili se utvrdi da nije primjenjiva prema primjenjivom zakonu, neće utjecati na izvršljivost ostalih odredbi ove izjave o odricanju od odgovornosti.